wróć

Miasto na fali

 

Nasze miasta przechodzą współcześnie głębokie przemiany. Poszerzają się ich granice, zwiększa liczba mieszkańców, a problemy wymagające rozwiązania stają się coraz bardziej złożone. Zagęszczenie ruchu ulicznego, zanieczyszczenie powietrza, dbanie o zieleń miejską, budowanie pozytywnych stosunków społecznych czy rozwój biedniejszych dzielnic to tylko niektóre z zagadnień, z którymi muszą sobie obecnie radzić władze miast i ich mieszkańcy.

 

Wystawa Miasto na fali prezentuje projekty związane z nurtami tematyki miejskiej, które przyczyniają się do odnowy miasta. Wystawa zaprezentuje udogodnienia techniczne, usprawniające funkcjonowanie w mieście i pozwalające cieszyć się nim na co dzień. Poruszone zostaną zagadnienia dotyczące relacji społecznych. Zapytamy się także o to, co obywatele mogą zrobić dla siebie nawzajem. Przedstawione zostaną innowacyjne metody polepszania sytuacji dotyczącej zanieczyszczeń, śmieci i odpadów, a także nowe tendencje w projektowaniu zieleni miast.

 

Nowe rozwiązania, wspólny wysiłek i większa otwartość mieszkańców mają szansę przyczynić się do tego, żeby nasze miasta były znów na fali – rozwijane w przemyślany sposób, tworzące przyjazne i wspierające otoczenie dla swoich mieszkańców.

 

Zobacz także